مردم پرخاشگر

ارسال شده در ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ توسط پژمان

این پست را از یک هتل نزدیک به حرم می نویسم. در این پست میخواهم راجع به یک بعد بسیار زشت از رفتار بپردازم و آن پرخاشجویی مردم است. همچنین این پست تقدیم میشود به تمام خوانندگان عجول و زود قضاوت من که حتما در زندگیشان همین قدر زود قضاوت می کنند و هر زمان که من به ایران باز می گردم و از خوبی ها می گویم خیلی زود مرا به باد انتقاد می گیرند. در فرودگاه بودم و صف گرفتن کارت پرواز که دختر و پسر جوانی آمدند و به موازات من و کمی جلوتر درسمت چپم که صفی وجود نداشت ایستادند. من در استکهلم زندگی می کنم و آنجا هرگز کسی چنین کاری نمی کند. بله منظورم همان حق دیگری را خوردن و در صف جلو زدن است. من کمی نگاهشان کردم تا بلکه نگاهی چشم در چشم داشته باشم شاید که عقب نشینی کنند اما زهی خیال باطل. من به دختر گفتم که چرا آنجا ایستاده است و باید در پشت سر... 

 Page 2 of 2 « 1  2