استیو جابز درگذشت

ارسال شده در ۱۴ مهر ۱۳۹۰ توسط پژمان

وین هستم برای یک کنفرانس ۳ روزه درباره کارآفرینی و استارتاپها. صبح از خواب پاشدم و به سمت محل کنفرانس حرکت کردم. کمی صبحانه خورده ام. لپتاپم رو باز میکنم و اولین خبر در تویترم خبر درگذشت استیو جابز است.  اشک در چشمانم حلقه می زند. یک دقیقه نیاز دارم تا از صحت خبر مطلع شوم. فقط می خواستم بگویم استیو جابز اسطوره ای بود که در میان ما زیست و دنیا را متحول کرد. چه شخصیتی از میان ما رفت. یاد استیو همیشه در کنارمان با محصولات و افکارش خواهد بود. الگوهای او در مدیریت و تفکر این سیب گاز زده را برای همیشه جاودانه کرده است. او یکی از الگوهای من در زندگی بوده است. روحش شاد باد.    Read More →