لزوم تغییرات در فضای کارآفرینی ایران

ارسال شده در ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ توسط پژمان

من هربار که میخواهم ایران بیایم با خودم یک کلنجار اساسی دارم. عقلم میگوید که استراحت کامل کنم ولی احساس و قلبم میگوید که همایش برگزار کنم. همایش ها فرصت مناسبی است که بشود در کمترین فرصت دانش را حتا در سطح، به شرکت کنندگان و علاقه مندان داخل از کشور ارائه کرد و بازخورد سریع داشت اما حتما می دانید که برگزاری یک همایش بدون تیم منسجم تقریبا دیوانگی است. به هر حال مانند همیشه احساس پیروز می شود و من مقدار بسیار زیادی از زمان استراحتم را مجبور می شوم با کسانی که هرگز ندیده ام ولی اشتیاق وافر برای همکاری دارند، شروع به کار کنم. طبیعتا کار سختی است اما شیرینی خودش را دارد. باری به هر جهت، همایش اکوسیستم کارآفرینی و نقش شتاب دهنده ها با موفقیت اجرا شد و عزیزان شرکت کننده سوالات بسیار خوبی مطرح کردند. از مجموع سوالات مطرح شده...