سفر ایران تابستان ۹۲

ارسال شده در ۲۵ شهريور ۱۳۹۲ توسط پژمان

نشسته ام در فرودگاه هلسینکی و حدود یک ساعت به پرواز بازگشت به استکهلم باقی مانده است. داشتم فکر می کردم که از اینترنت رایگان فرودگاه چگونه استفاده کنم آیا مقاله بخوانم یا وبلاگ بنویسم. قرعه به نام وبلاگ افتاد. تابستان امسال پس از حدود سه سال به ایران بازگشتم و حس و حال من این بار به مراتب با دفعه قبل فرق داشت. این بار از همان ثانیه های اول تو گویی هرگز مهاجرت نکرده ام  تمام عمر در ایران بوده ام. نه اصطکاکی با مردم و اجتماع پیدا کردم و نه اینکه چیزی مرا آزار داد. هرچقدر صورتهای هموطنان عزیزم خسته به نظر می رسید و هرچند ایران مشکلات اجتماعی بنیادینی دارد اما در تمام این سالهای که مهاجر بوده ام و به ایران بازگشته ام یک چیز همیشه ثابت مانده است و آن حقیقت این است که جامعه ایران بسیار بسیار پویاست. هموطنان من همیشه نگاه به جلو...