فضای بکر استارتاپی ایران

ارسال شده در ۲۹ دي ۱۳۹۲ توسط پژمان

من همواره سعی کرده ام تا آنجا که می شود فضای کارآفرینی ایران را رصد کنم. تابستان امسال فرصت بسیار خوبی بود که بتوانم کمی تجربیات خودم را به نسبت سه سال پیش بیشتر کنم و از نزدیک مشکلات، موانع و موقعیتها را بسنجنم. شاید چیزی حدود دو سال است که واژه استارتاپ راه خود را به فضای کارآفرینی باز کرده و الحق هم کارهای خوبی در زمینه اطلاع رسانی می شود. شوربختانه این قضیه مانند بسیاری از موارد مشابه آن پس از مدتی لوث خواهد شد و به بیراهه خواهد رفت و یکی از نتایج منفی آن یاس و نا امیدی خواهد بود. از نقطه نظر شخصی، تجربه به من نشان داده که برای یک پدیده جدید حداکثر پنج سال نیاز است تا قضیه لوث شود و به بیراهه برود. در یکی از پستهای وبلاگ به صورت خیلی سربسته به این قضیه اشاره کردم که چه مواردی می تواند مشکل ساز بشود اما بر خلاف بسیاری این...