کارآفرینی

مبحث کارآفرینی، مبحث بسیار گسترده ای است و طبیعتا مانند هر موضوع دیگری میلیونها صفحه اینترنتی پیرامون آن به زبانهای مختلف وجود دارد. سعی شده است که در این صفحه بهترین های منابع کارآفرینی به ویژه مباحث کارآفرینی در حیطه شرکتهای نوپای بر پایه وب و موبایل  لیست شوند. به شخصه توصیه می کنم که به طور دقیق منابع مورد نظر را بخوانید و بیاموزید. شایان ذکر است که علاقه من به کارآفرینی نظری و آکادمیک محدود است و به همین منظور این لینکها در حیطه کارآفرینی عملی و اجرایی تهیه شده اند که امیدوارم به مرور زمان تکمیل تر هم بشود.

لیکنهای مفید:

نوشته من درباره بهترین منابع کارآفرینی

مدرسه کسب و کار نوپا – کاریا

دوره آموزشی چگونه یک استارتاپ بسازیم

وبلاگ استیو بلنک (از معروفترین آدمها در زمینه استارتاپها. وبلاگ او دارای لینکها و منابع بسیار عالی است)

استارتاپ ویکند ایران

استارتاپ ماشین در ایران

مدرسه کارآفرینی خورشید: در زمینه کسب و کار کوچک و کارآفرینی بانوان

 سایت خوشفکری

شتاب دهنده آواتک

 صندوق پژوهش و فناوری شریف

استارتاپ گرایند تهران

آموزش های مقدماتی متودولوژی ناب برای استارتاپها:

مدرسه استارتاپی آواتک، قسمت 1، تیم و فرهنگ استارتاپی
مدرسه استارتاپی آواتک، قسمت 2، معرفی بوم ناب و هدف آن

مدرسه استارتاپی آواتک، قسمت 3، MVP
مدرسه استارتاپی آواتک، قسمت 4، شناخت مشتری و نیازهایش

مدرسه استارتاپی آواتک، قسمت 5، اندازه بازار