داستان کارآفرین و قفل ساز

ارسال شده در ۲۱ تير ۱۳۸۹ توسط پژمان

یک کارآفرین در یک حراجی گاو صندوقی را که به او گفته شده است سالهای سال است دربش باز نشده است  می خرد. او به سراغ یک قفل ساز می رود و می گوید که صندوق را باز کند.  قفل ساز به او می گوید که 40 دلار برایش آب می خورد. پس از توافق شروع به کار می کند ولی نمی تواند گاوصندوق را باز کند از این رو به کارآفرین خریدار می گوید که پولش را به دور ریخته است و این گاو صندوق باز شدنی نیست. کارآفرین به دنبال قفل ساز دیگری می رود.این یکی قفل ساز نگاهی کامل به گاو صندوق می اندازد و سپس نام شرکت سازنده را یادداشت می کند و می رود به سمت ماشینش و پس از مدتی با قلم و مته باز می گردد. یه جا را علامت می زند و سپس شروع به مته کاری میکند، نهایتا درب گاو صندوق باز می شود. گاو صندوق خالیست و طبیعتا چیزی گیر کارآفرین نیامده است. او از قفل ساز می پرسد که هزینه چقدر...