ایده ارزشی ندارد

ارسال شده در ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ توسط پژمان

می دونم که ممکنه بسیاری از خوانندگان بسیار جوان این پست و یا کارآفرینانی که تازه در مسیر پر ماجرای آن قرار گرفته اند با عنوان این پست مشکل داشته باشند اما خبر بد این است که این نوشته تنها منوط به استنباط و تجارب شخصی من نیست و بسیاری از مراکز رشد، دست اندرکاران و صاحب نظران مشغول به راهنمایی و مشاوره کارآفرینان مخصوصا در استارتاپهای آی سی تی به آن اعتقاد دارند. ایده به خودی خود هیچ ارزشی ندارد. شما ممکن است ایده یا ایده هایی در سر داشته باشید که فکر کنید آسمون سوراخ شده و فقط این ایده به فکر شما خطور کرده. ماه ها و سالها هم همچنان در سرتان بچرخد تا اینکه دقیقا مشابه یا خود اجرای ایده را توسط شخصی دیگری در آن سر دنیا ببینید و بعد شروع کنید به تف و لعنت کردن به فرد مورد نظر که چرا ایده شما را زودتر از خود شما اجرا کرده است...